CT-Group-holds-FDP-on-Knowledge-World-Innovation

94 thoughts on “CT-Group-holds-FDP-on-Knowledge-World-Innovation

  1. Dava dilekçesi davalıya tebliğ edildikten sonra, cevap dilekçesi için verilen süre başlar. Süre uzatım dilekçesi için talep edilmesi durumunda

  2. sulündeki cevap dilekçesi süresini düzenler. Bu hükme göre, cevap dilekçesi süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Ancak, imkan ve şartlar, bu süre içinde cevap dilekçesi hazırlanmasını zor veya imkansız kılarsa, bir kez olmak üzere ve iki haftayı geçmemek üzere ek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *